Monthly Archives: July 2006

Jin nian jiuyue

  Jin nian jiuyue, wo yao qu zhongguo. dao zhongguo yihou, wo xiang qu Beijing he Xian, hai you shanghai.     Advertisements

Posted in China | Leave a comment